/
Vakantiegeld bereken...

Vakantiegeld berekenen: hoe zit dat?

10 mei 2023

Eind mei krijgen de meeste werknemers een vaak welkome toelage boven op hun loon uitgekeerd, ook wel bekend als het vakantiegeld. Deze toelage is ooit bedacht met het idee om kosten tijdens de vakantieperiode te dekken, zoals de zoveelste cocktail bij het zwembad. Let wel op: vakantiegeld is geen bonus, maar een deel van je loon.

Wanneer wordt vakantiegeld uitbetaald?

Je baas houdt gedurende een jaar een deel van je loon achter om dit in de zomer uit te betalen. Vakantiegeld bestaat uit 8 procent van het brutoloon, berekend over de periode 1 juni tot 31 mei. In mei wordt het vakantiegeld uitbetaald. Wanneer je je baan opzegt, krijg je vakantiegeld uitbetaald over de gewerkte maanden vanaf de laatste mei.

Hoeveel belasting betaal je over vakantiegeld?

Als je 8 procent van je brutoloon berekend hebt ben je er nog niet. Over vakantiegeld moet ook belasting betaald worden. Hoeveel belasting je over het vakantiegeld moet betalen is afhankelijk van je bruto jaarsalaris, dit is je totale jaarloon plus je vakantiegeld en indien van toepassing, bonussen, eindejaarsuitkering etc.

De belasting wordt berekend aan de hand van heffingskortingen op bijzondere beloningen, zoals een bonus of vakantiegeld. De heffingen worden gecombineerd met het standaardtarief loonbelasting, deze is afhankelijk van de belastingschijven.

In onderstaande tabel kun je vinden hoeveel loonheffing op jouw vakantiegeld van toepassing is.

Jaarloon plus vakantiegeld

Heffingen

Tot €10.698

0%

€10.698 tot €11.600

28,7%

€11.600 tot €21.483

7,07%

€21.483 tot €22.661

33,84%

€22.661 tot €37.692

39,94%

€37.692 tot €73.032

49,54%

€73.032 tot €124.520

56,01%

€124.520 en meer

49,5%


Bron: Belastingdienst

Voorbeeld

Met de volgende voorbeeldsom kun je je netto vakantiegeld berekenen. Stel: per maand verdien je 2500. Je jaarloon bedraagt dan 30.000 euro. Je vakantiegeld bestaat uit 8 procent van je jaarloon, dat is in dit geval 2400 euro. Je bruto jaarsalaris is dan 30.000 + 2400 = 32.400.

Met een jaarsalaris van 32.400 moet je 39,94 procent loonheffing betalen over het vakantiegeld. De rekensom is dan 2400 x 39,94% = 958,56. Je netto vakantiegeld bedraagt dan 2400 – 958,56 = 1441,44 euro.

Uitzendkrachten

Voor uitzendkrachten geldt dat ze op elk moment hun vakantiegeld uitgekeerd kunnen krijgen. Daarbij kunnen ze vakantiegeld maandelijks in plaats van jaarlijks uit laten betalen.

Vakantiegeld staat los van je dienstverband. Iedere werknemer heeft wettelijk gezien recht op vakantiegeld.

Bijzondere gevallen

Bij ziekte blijf je vakantiegeld opsparen. Als je een uitkering ontvangt, krijg je ook vakantiegeld uitbetaald. Ontvang je een uitkering uit werknemersverzekeringen? Dan bestaat je vakantiegeld uit 8 procent van de bruto uitkering. Bij een sociale bijstandsuitkering bestaat je vakantiegeld uit 5 procent van de bruto uitkering.

Wil je meer weten over arbeidsvoorwaarden? Lees het hier!

Heb je toch nog vragen na het lezen van deze blog? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Blog vakantiegeld - Dujob

Lees ook: