/
Arbeidsovereenkomst ...

Arbeidsovereenkomst: wat staat er in?

20 mei 2022

Je hebt een nieuwe baan! Je hoeft alleen nog de arbeidsovereenkomst te tekenen en daarna kan je beginnen. Voordat je je handtekening zet, is het handig om te weten wat er allemaal in een arbeidsovereenkomst staat en welke soorten arbeidscontracten er zijn. Je leest het allemaal in deze blog!

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Wanneer je aan de slag gaat bij een werkgever, krijg je een arbeidsovereenkomst. In deze overeenkomst staan alle afspraken die jij met je werkgever hebt gemaakt. Bijvoorbeeld over de primaire arbeidsvoorwaarden zoals het aantal uren en salaris, maar ook over de secundaire arbeidsvoorwaarden. Jij en je werkgever moeten deze afspraken allebei nakomen.

De arbeidsovereenkomst kan mondeling of schriftelijk overeengekomen zijn, maar het is aan te raden om deze afspraken schriftelijk vast te leggen. Dit kan discussies en onenigheid voorkomen.

Wanneer krijg ik een arbeidsovereenkomst?

Om een arbeidsovereenkomst te krijgen moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Je krijgt een arbeidsovereenkomst wanneer:

 • je in dienst bent van de werkgever en er sprake is van een gezagsverhouding tussen jou en je werkgever;
 • je loon ontvangt;
 • jij de werkzaamheden uitvoert waarvoor je bent aangenomen.

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst?

Binnen één maand na indiensttreding moet je werkgever een aantal gegevens schriftelijk aan jou doorgeven:

 • Naam en woonplaats van jou en je werkgever;
 • Plaats(en) waar je werkt;
 • Je functie en het soort werk wat je doet;
 • Duur van het contract (bij een tijdelijk contract);
 • Datum van indiensttreding;
 • Hoeveel uur je werkt per dag of per week;
 • De hoogte van je salaris en wanneer dit wordt uitbetaald;
 • De hoogte van de vakantietoeslag;
 • Aantal vakantiedagen;
 • Duur van de opzegtermijn;
 • (Eventueel) lengte van je proeftijd;
 • (Eventueel) je pensioenregeling;
 • (Eventueel) je concurrentiebeding;
 • Je cao als die van toepassing is.

Welke arbeidsovereenkomsten zijn er?

Er zijn verschillende soorten arbeidsovereenkomsten. Hieronder lichten wij er vijf toe.

1. Tijdelijk contract

Een tijdelijk contract is voor een bepaalde tijd en loopt af na bijvoorbeeld een paar maanden of een jaar. Deze kan je tussentijds vaak niet opzeggen. Wanneer jij en je werkgever het dienstverband willen verlengen, kan er een nieuw contract voor een nieuwe periode afgesloten worden. Je werkgever moet minimaal één maand voor afloop schriftelijk laten weten of het contract wordt verlengd of beëindigd. Het tijdelijk contract mag maximaal drie keer worden verlengd, hierna heb je recht op een vast contract.

2. Vast contract

Een vast contract is het tegenovergestelde van een tijdelijk contract en wordt ook wel een contract voor onbepaalde tijd genoemd. Het contract loopt door totdat jij of je werkgever deze beëindigt. Bij een vast contract heb je een wettelijke proeftijd van maximaal twee maanden, in deze periode kan jij en je werkgever de arbeidsovereenkomst direct opzeggen.

3. Nulurencontract

In een nulurencontract staan geen afspraken over het aantal uren dat je per week of per maand werkt. Het is een oproepovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, dus je werkt alleen als je werkgever je oproept.

Sinds 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor het nulurencontract:

 • Je bent alleen verplicht om te werken als je minimaal vier dagen van tevoren bent opgeroepen.
 • Zegt je werkgever je oproep binnen vier dagen van tevoren af? Dan word je alsnog uitbetaald.
 • Na een periode van twaalf maanden is je werkgever verplicht om je een contract aan te bieden voor het gemiddelde van je gewerkte uren. Jij mag dit aanbod aannemen, maar ook weigeren en verder werken als oproepkracht.

4. Uitzendcontract

Wanneer je als uitzendkracht werkt, dan ontvang je een uitzendovereenkomst. Via het uitzendbureau werk je voor een ander bedrijf en ben je als zogezegd voor een bepaalde tijd uitgeleend. In dit geval is het uitzendbureau je werkgever.

Het uitzendbureau is verantwoordelijk voor de uitbetaling van je loon en zorgt ervoor dat jij aan het werk kan bij een klant. Als je opdracht stopt, stopt ook je uitzendcontract bij het uitzendbureau. Als je een nieuwe opdracht krijgt, ga je een nieuw uitzendcontract aan.

5. Detacheringscontract

Ook bij een detacheringscontract of interim contract is het detacheringsbureau je werkgever, maar ben je werkzaam bij een externe opdrachtgever. Het detacheringsbureau is verantwoordelijk voor je loon en zorgt ervoor dat jij werkt bij een opdrachtgever. Het contract is vaak voor een bepaalde tijd en je werkt een vast aantal uren. Als je opdracht stopt en je detacheringscontract nog niet is afgelopen, dan betaalt het detacheringsbureau je gewoon door en zoekt zij een nieuwe opdracht voor jou.


Heb jij vragen over je arbeidsovereenkomst en wil je hierover sparren? Neem contact met ons op, onze collega’s helpen je graag!

Arbeidsovereenkomst: wat staat er in

Lees ook: